پرش به محتوا

افزودن پروژه

برای وارد کردن پروژه به نرم افزار، از تب Project وارد بخش پروژه شوید و علامت به علاوه (+) را لمس کنید. سپس گزينه (Import project) یا آیکون (عکس این گزینه گذاشته شود) را انتخاب کنید.

سپس در صفحه ای که باز شده فایل مورد نظر (در قالب SQLite) را از دستگاه انتخاب کنید.

در منوی Project از تب Project پروژه های موجود قابل مشاهده و سازمان دهی هستند. برای هر پروژه نام ، بیضوی و سیستم مختصات آن قابل مشاهده است همچنین تاریخ و ساعت ایجاد پروژه در زیر نام آن آورده شده است.