پرش به محتوا

برداشت RTK اینترنتی

برداشت RTK (Real Time Kinematic) برای زمانی است که گیرنده به اینترنت و سامانه های دریافت کننده تصحیحات دسترسی دارد.برای شروع برداشت به این روش مراحل زیر را دنبال کنید.

1. به اینترنت متصل شوید و VPN کنترلر را قطع کنید. 
به گیرنده متصل شوید.

2. در مرحلۀ بعد یک پروژه برای ذخیره نقاط بسازید یا وارد کنید. یا اینکه در لیست پروژه های موجود، پروژه دلخواه خود را به پروژه پیش فرض تغییر دهید. در صورتی که پروژه ای نداشته باشید هنگام انتخاب گزینه های برداشت از تب Survey با خطای عدم ساخت پروژه مواجه می شوید. در این هنگاه با انتخاب گزینه OK وارد صفحه ساخت پروژه می شوید.

3. در صورتی که تنظیمات مربوط به سامانۀ تصحیحات را از پیش انجام داده اید، برای دریافت تصحیحات از نوار بالای صفحه ، آیکون رعد و برق را لمس کنید. در این حالت نوار سبز رنگی در پایین صفحه مشاهده می شود که روی آن نام سامانۀ پیش فرض و mount point از پیش منتخب، درج شده.

پس از اتصال به سامانه های تصحیحات Mode از حالت SPS (بدون تصحیحات) به حالت DGBS (dgnss) و  Float (در حال دریافت تصحیحات) و در نهایت به حالت Fix (دریافت تصحیحات) در می آید. در این حالت می توانید برداشت را آغاز کنید.

اگر Mode، FIX نباشد تصحیحاتی دریافت نمی شود، در نتیجه خطای مختصات زیاد است.

4. پس از انجام مراحل قبل برای شروع برداشت دو روش وجود دارد: