پرش به محتوا

برداشت RTK رادیویی

زمانی که دریافت تصحیحات از سامانه های مرجع امکان پذیر نباشد، می توان از برداشت رادیویی استفاده کرد.
برداشت رادیویی نیازمند حداقل دو دستگاه گیرنده رادیو دار است. 

در این برداشت، یکی از دستگاه های گیرنده به عنوان Base، و یک دستگاه به عنوان دستگاه متحرک (Rover) انتخاب می شود. تصحیحات از طریق سیگنال های رادیویی از گیرندۀ Base به Rover ارسال میشود. 

برای اطمینان از رادیودار بودن دستگاه، پس از اتصال کنترلر به گیرنده از تب Device وارد بخش Device Info شوید.

اگر دستگاه رادیو دار باشد در قسمت Radio Frequency و Radio Model به ترتیب فرکانس و نوع رادیو دستگاه را مشاهده می کنید.

hiro map

توجه کنید که دستگاه Radio internal توانایی دریافت و ارسال داده را دارد. در صورتی که Radio external فقط توان ارسال دارد. بنابراین دستگاه های Radio internal می توانند به عنوان Base یا Rover انتخاب شوند. در صورتی که گیرنده های Radio external تنها می تواند به عنوان گیرندۀ Base انتخاب شود. 

برای تعیین مختصات گیرندۀ Base از تب Device وارد Base شوید. 

در این مرحله، سه روش امکان پذیر است.

روش اول برای زمانی که می خواهید مختصات گیرنده Base را به صورت دستی وارد کنید. سربرگ WGS84 برای وارد کردن مختصات نقطه روی بیضوی (λ,φ) یا تب UTM برای وارد کردن مختصات در سیستم UTM انتخاب کنید.

پس از انتخاب نوع مختصات، نام نقطه و مختصات Base را وارد کنید. در قسمت hi ارتفاع ژالون را بر حسب متر وارد کنید.

روش دوم زمانی که مختصات Base را برداشت کرده اید و می خواهید از نقاط موجود در پروژه آن را انتخاب کنید. برای این کار آیکون Location را بزنید و از صفحۀ باز شده نقطۀ مورد نظر را انتخاب کنید.

سپس در بخش hi ارتفاع ژالون را بر حسب متر وارد کنید.

روش سوم برای زمانی است که مختصات Base در اختیار نیست و از مختصات تقریبی (خطا دار) استفاده میکنیم.
ابتدا از بالای صفحه WGS84 را انتخاب کنید.

نام نقطۀ Base را در قسمت Name و ارتفاع ژالون را در قسمت hi بر حسب متر وارد کنید. در زیر آن تیک Use Averaging را بزنید تا مختصات تقریبی نقطه وارد شود.

 

در هر روش تعیین مختصات Base، می توانید Static log را بزنید تا در زمان برداشت رادیویی، برداشت Static نیز انجام شود.

در قسمت Power نیز توان مورد نیاز برای ارسال امواج رادیویی را انتخاب کنید. این مقدار را بسته به فاصلۀ base از دورترین نقطه ای که می خواهید برداشت کنید انتخاب کنید.

در نهایت Start را بزنید تا ارسال امواج رادیویی آغاز شود.

پس از تنظیم گیرندۀ Base روی آیکون بلوتوث در بالای صفحه بزنید تا اتصال به گیرندۀ Base قطع شود. سپس به گیرندۀ Rover متصل شوید.

چند ثانیه روی آیکون رعد و برق نگه دارید تا صفحۀ زیر باز شود:

روی Radio Rover بزنید. در این حالت تصحیحات را از طریق امواج رادیویی از گیرنده Base دریافت و بطور آنی اعمال می شود.

اکنون می توانید برداشت رادیویی را آغاز کنید.

برداشت رادیویی از دو بخش Point Survey و Auto Collect انجام می شود.

یک در پایان پس از انجام عملیت نقشه برداری مجدداً به گیرندۀ Base متصل شوید و از بالای صفحه Stop را بزنید.

برای مشاهدۀ نقاط برداشت شده از تب Project وارد بخش پروژه شوید و پس از انتخاب پروژۀ دیفالت، Show map یا Show Records را بزنید.

در صورت برداشت Static، فایل Raw data با پسوند (.bin) در حافظۀ دستگاه گیرنده ذخیره می شود. برای استخراج آن دستگاه گیرنده را با کابل مخصوص آن به کامپیوتر متصل کنید آن را انتقال دهید. سپس برای اعمال تصحیحات، فایل را به سایت سامانۀ شمیم انتقال دهید.