پرش به محتوا

فرمت DBF

DBF با پسوند dbf. فرمت مخصوص پایگاه دادۀ dBase است.

جهت تهیه خروجی در این فرمت روی DBF بزنید.

پیغام Export done را مشاهده می کنید. فایل مورد نظر در مسیر مشخص شده ذخیره شده است. 
با لمس گزینۀ Share می توانید فایل خروجی را به اشتراک بگذارید.