پرش به محتوا

فرمت KML

KML فرمت مبتنی بر XML برای توصیف و نمایش عوارض مکانی قالباً در نرم افزار Google Earth است.

جهت تهیه خروجی در این فرمت روی گزینۀ KML بزنید. 

پیغام Export done را مشاهده می کنید. فایل مورد نظر در مسیر مشخص شده ذخیره شده است. 

با لمس گزینۀ Share می توانید فایل خروجی را به اشتراک بگذارید.