پرش به محتوا

خروجی پروژه برون سپاری

نقشه برداران طرح برون سپاری سازمان ثبت اسناد و املاک پس از انجام پروژۀ برون سپاری، جهت اعتبار سنجی نیازمند بارگذاری فایل پروژه در سامانۀ تام هستند.
 این پروژه از طریق اکانت نقشه بردار در سامانۀ شمیم اعتبار سنجی می شود.  

در قسمت پایین روی Cadastre بزنید. سپس نسخۀ فایل را از بین نسخه های TAM و TAM FULL انتخاب کنید. 

پیغام Export done را مشاهده می کنید. اکنون یک فایل با فرمت (txt.) و با نام اولیه پروژه در مسیر نمایش داده شده ذخیره می شود. با لمس گزینۀ share می توانید پروژه را به اشتراک بگذارید.