پرش به محتوا

محاسبۀ آزیموت

آزیموت زاویه ایست که یک پاره خط در جهت عقربه های ساعت با راستای شمال حقیقی می سازد.

براي محاسبه Azimuth پاره خط P1P2 مراحل زیر را انجام دهید:

از تب Cogo وارد بخش Azimuth شوید.

P1 را select کنید و از لیست باز شده نقطه اول را انتخاب کنید.
سپس P2 را select كنيد و از ليست نقاط، دومين نقطه را انتخاب كنيد. اين نقطه بايد متفاوت از نقطه قبلي باشد.

Compute را بزنيد.

عدد نمايش داده شده آزيموت بر حسب درجه مي باشد.