پرش به محتوا

Circle 3p

از منوی Survey وارد بخش Cad Mapping شوید.

در بخش Cad Mapping وارد قسمت DRAW شوید.

از بخش DRAW وارد ابزار Circle 3p شوید.

برای رسم کردن یک دایره حداقل به داشتن سه نقطه از محیط آن دایره است. در این مرحله ابتدا مکان نقطه اول را از روی نقشه انتخاب کنید. در این جا ما قصد پیاده کردن دایره ای بر فضا سبز زیر را داریم.

بعد ار انتخاب محل نقطه اول د صورت مغایرت داشتن با محلی که شما انتظار داشته اید میتواند با زدن بر روی بازگشت دوباره نقطه اول را جانمایی کنید که با رنگ قرمز نشان داده شده است. در غیر این صورت نقطه دوم را جانمایی کنید.

بعد از جانمایی نقطه دوم نقطه سوم را با لمس کردن محل مورد نظر جانمایی کنید.

بعد از جانمایی نقطه سوم دایره حاصل از این سه نقطه نمایش داده میشود درصورتی که دایره با دایره مد نظر شما مغایرت نداشت میتوانید دایره را تایید کنید که با رنگ سبز نمایش داده شده است. در غیر این صورت میتوانید با زدن بر روی ضربدر که با رنگ قرمز نشان داده شده ترسیم را لغو کنید.

در صورتی قصد دسترسی به جزئیات دایره رسم شده دارید بر روی دایره روی نقشه بزنید و در نهایت بر روی details بزنید.

در بخش details مقدار area و perimeter در صورتی که قصد ذخیره سازی نقاط را دارید بر روی save که با رنگ قرمز نشان داده شده است  و درصورتی که قصد پیاده سازی نقاط را دارید بر روی گزینه stakeout بزنید که با رنگ سبز نشان داده شده است.