پرش به محتوا


Coordinate Covertor

در هر کار نقشه برداری داشتن مختصات در سیستم مختصات geodetic به دلیل یکتا بودن بر روی کره زمین و داشتن مختصات در سیستم تصویر UTM برای نقشه برداران اظر کاربرد بسیار مهم می شود. پس به ابزاری برای تبدیل این مختصات ها بهم نیا میشود ابزار Coordinate Convertor ابزاری برای تبدیل سیستم مختصات Geodetic به سیستم تصویر UTM است و برعکس 

برای کار با این ابزار به منوی Cogo بروید. و از منوی Cogo ابزار Coordinate Convertor را انتخاب کنید.

در ابزار  Coordinate Convertor با نوار ابزار UTM و Geodetic رو به رو میشوید. که بخش UTM آن تبدیل سیستم تصویر UTM به Geodetic و بخش Geodetic آن تبدیل از سیستم مختصات Geodetic به UTM است.

ابتدا به توضیح بخش UTM می پردازیم.بخش اول : از نوار ابزار UTM را انتخاب کنید.

مقادیر E، N و Height را وارد کنید. zone مد نظر zone پروژه ی شماست. 

سپس برر روی compute زده و نتیجه مختصات حاصل را در سیستم مختصات Geodetic مشاهده کنید. 

در صورتی که قصد ذخیره سازی نقطه ی حاصل را دارید بر روی گزینه save بزنید و مختصات نقطه را ذخیره کنید. هنگامی که وارد منوی saveشدید بعد از وازد سازی پارامتر های لازم برای ذخیره سازی مانند نام نقطه و کد آن و … میتواند با زدن بر روی گزینه save نقطه بدست آمده را ذخیره و با زدن بر روی stakeout وارد منوی پیاده سازی شوید.

بخش دوم : 

از نوار ابزار وارد بخش Geodetic شوید و  مختصات های مد نظر خود را برای تبدیل شدن به مختصات UTM وارد نمایید دقت شود zone شما zone پروژه خواهد بود.

سپس بر روی compute زده تا مختصات حاصل دز سیستم تصویر UTM بدست آید.

در صورت تمایل برای ذخیره کردن نقطه بر روی Save بزنید و تمام مراحلی که در نوار ابزار UTM توضیح داده شد را انجام دهید.