پرش به محتوا

Export Projects

برای خروجی گرفتن از پروژه در قالب های مختلف موجود ابتدا از تب Project وارد بخش Export شوید.

سپس قسمت Projects را لمس کنید و پروژه ای که قصد خروجی گرفتن از آن را دارید انتخاب کنید. گزینۀ All Projects مربوط به backup گرفتن است که در صفحه مربوطه توضیح داده شد.

در قسمت Path محل ذخیره سازی فایل خروجی درج شده.
همچنین در قسمت Datum سطح مبنای مختصات نقاط را مشاهده میکنید.

در مرحلۀ بعد می بایست فرمت مورد نیاز برای خروجی را انتخاب کنید. توضیحات هر یک را میتوانید از صفحات زیر مشاهده کنید.