پرش به محتوا

NTRIP

NTRIP پروتکل دریافت تصحیحات از ماهواره ها و ارسال آنها به دستگاه های گیرنده (Rover) است.
برای تنظیم سامانه های مرجع که این سرویس را ارائه می دهند، پس از اتصال به گیرنده از تب Device وارد بخش Ntrip شوید.

در لیست باز شده نام سامانه های شمیم، شمیم پلاس و سمت را مشاهده میکنید. برای تنظیم هر یک روی آن بزنید.

برای هر سامانه، فیلد های mount point، User و Pass را وارد کنید. User name و Password مربوط به حساب کاربری شما در سامانه های مرجع می باشد. 

Mount point الگوریتم دریافت تصحیحات می باشد.
Nearest، I-MAX و VRS از الگوریتم های متداول برای دریافت تصحیحات می باشند.

با لمس آیکون بازیابی در بالای صفحه یا گزینۀ Retrieve mount point می توانید الگوریتم ها را بازیابی کنید.

 

در مرحلۀ بعد با لمس گزینۀ save settings این فیلد ها در نرم افزار ذخیره می شود. 

پس از save کردن تنظیمات هر سامانه، با لمس Set Default Caster، سامانه به سامانۀ پیش فرض نرم افزار برای دریافت تصحیحات انتخاب می شود. آیکون سامانۀ پیش فرض در صفحۀ Ntrip Caster آبی می شود. برای حذف هر سامانه روی آن نگه دارید تا انتخاب شود. سپس آیکون سطل زباله در بالای صفحه را بزنید. سامانۀ پیش فرض امکان حذف ندارد.

در صفحۀ Ntrip Caster با لمس گزینۀ به علاوه در پایین صفحه می توانید مشخصات یک سامانۀ جدید را وارد کنید. 

پس از تنظیم NTRIP با لمس آیکون رعد و برق در بالای صفحه (در زمان اتصال به گیرنده)، گیرنده شروع به اتصال به سامانۀ پیش فرض دریافت تصحیحات می کند.