پرش به محتوا

Point Survey

از تب Survey وارد بخش Point Survey شوید.

در قسمت Point نام نقطه ای که می خواهید برداشت کنید را وارد کنید.
در قسمت 
Duration مدت زمان برداشت هر نقطه بر حسب ثانیه وارد کنید.
در قسمت code، میتوانید نوع هر عارضه را از لیست code های از پیش ساخته شدۀ خود انتخاب کنید. در غیر اینصورت تمام نقاط با کد Default ذخیره می شود.
در قسمت Antenna Height بایستی ارتفاع ژالون را بر حسب متر وارد کنید.

HRMS (خطای ارتفاعی)، VRMS (خطای مسطحاتی)، AGE (مدتی که از دریافت آخرین تصحیحات بر حسب ثانیه گذشته) Mode، HDOP و SAT از مواردی هستند که در پایین صفحه درج شده و در حین برداشت باید چک شوند.

پس از استقرار در نقطه و تراز دستگاه با لمس Record برداشت نقطه را آغاز کنید.