پرش به محتوا

Polygon

از منوی Survey وارد بخش Cad Mapping شوید.

در بخش Cad Mapping وارد قسمت DRAW شوید.

از بخش DRAW وارد ابزارPolygon شوید.

بعد انتخاب ابزار polygon دقت کنید که polygon یک چند ضلعی است پس حداقل سه ضلع برای رسم یک چند ضلعی نیاز است. اولین نقطه برای رسم polygon ایجاد کنید.

بعد از انتخاب اولین نقطه برای رسم polygon میتواند در صورت مغاریت داشتن نقطه با نقطه مد نظر با زدن بر روی بازگشت نقطه اول را دو باره انتخاب نمایید (این مرحله برای نقاط بعدی نیز میتوان تکرار کرد) که آن را با رنگ قرمز نشان داده شده است. در غیر این صورت نقشه بعدی را انتخاب کنید.

بعد از ایجاد نقطه دوم نقطه سوم را ایجاد کنید.

بعد از انتخاب محل نقطه سوم و نقاط بعدی نرم افزار توانایی ایجاد یک polygon را به شما میدهد در صورتی که polygonایجاد شده با polygon ای که شما قصد رسم آن را دارید مغایرت ندارد میتواند با زدن دکه تایید که با رنگ سبز نمایش داده شده polygonحاصل را بکشید در صورتی که polygon حاصل با polygon خواسته شده میتوانید با زدن گزینه ضربدر که با رنگ قرمز نمایش داده شده است ترسیم را لغو کنید.

بعد از رسم شدن polygon با زدن بر روی polygon و در بخش deltails میتواند به جزئیات polygon کشده شده دسترسی داشته باشید.

جزئیاتی نظیر area وperimeter polygon حاصل و نقاط راس polygon در این بخش نمایش داده شده اند در صورتی که قصد ذخیره سازی نقاط را دارید میتواند با زدن بر روی save که با رنگ قرمز نمایش داده شده است بزنید در صورتی اینکه قصد ئیاده سازی نقاط را دارید بر روی گزینه stakeout که با رنگ سبز نمایش داده شده است بزنید.