پرش به محتوا

Rect Center

از منوی Survey وارد بخش Cad Mapping شوید.

در بخش Cad Mapping وارد قسمت DRAW شوید.

از بخش DRAW وارد ابزار Rect Center شوید.

ابتدا مرکز مستطیل را روی نقشه جانمایی کنید. ( ما در اینجا مستطیل زیر را به عنوان مثال آورده ایم .

بعد از انتخاب مرکز مستطیل این امکان وجود دارد در صورت مغایرت با نقطه ی مورد انتظار شما با زدن بازگشت که با رنگ قرمز نمایش داده شده است نقطه مرکز را دوباره جانمایی کنید. در غیر این صورت وسط یکی از اظلاع مستطیل را جانمایی کنید.

بعد از جانمایی یکی از اواسط اضلاع مستطیل وسط ضلع دیگر را جانمایی کنید.

و بعد از جانمایی کردن تمام اواسط اضلاع و مرکز مستطیل و در صورت مغایرت نداشتن با مستطیل مدنظر شما با زدن تایید که با رنگ سبز نشان داده شده است مستطیل را ترسیم و در غیر این صورت با زدن ضربدر که با رنگ قرمز نشان داده شده است مستطیل را لغو ترسیم کنید.

در صورتی قصد دسترسی به جزئیات مستطیل رسم شده دارید بر روی مستطیل روی نقشه بزنید و در نهایت بر روی details بزنید.

در بخش details مقدار area و perimeter در صورتی که قصد ذخیره سازی نقاط را دارید بر روی save که با رنگ قرمز نشان داده شده است  و درصورتی که قصد پیاده سازی نقاط را دارید بر روی گزینه stakeout بزنید که با رنگ سبز نشان داده شده است.