پرش به محتوا

Import kml

از منوی survey وارد بخش point survey شوید.

به روی ابزار kml بزنید.

گزینه import kml file ظاهر میشود بر روی گزینه بزنید و فایل kml خود را انتخاب و اضافه کنید .