پرش به محتوا

Circle 2p

از منوی Survey وارد بخش Cad Mapping شوید.

در بخش Cad Mapping وارد قسمت DRAW شوید.

از بخش DRAW وارد ابزار Circle 2P شوید.

ابتدا مرکز دایره را مشخص کنید. به عنوان مثال ما مرکز میدان زیر را به عنوان مرکز دایره در نظر گرفتیم.

بعد از انتخاب مرکز به شما این توانایی داده میشود که یا با وارد کردن شعاع یا با لمس کردن نقطه ای از مرز دایره، دایره مورد نظر را رسم کرد.

و در نهایت باز زدن بر روی تایید دایره مورد نظر شما تایید میشود که با رنگ سبز نمایش داده شده است. درصورتی قصد لغو ترسیم را دارید با زدن ضربدر که با رنگ قرمز نمایش داده شده است ترسیم را لغو کنید.

در صورتی نقطه اول و دوم و سوم به درستی جانمایی شدند میتواند با زدن بر روی تایید که با رنگ سبز  نمایش داده شده است arc حاصل را ترسیم کنید در غیر این صورت با زدن بر روی ضربدر میتواند ترسیم را لغو کنید.

برای اینکه جزئیات بیشتری از دایره خود ببینید از روی نقشه بر روی دایره خود بزنید. وبا زدن بر روی DETAILS وارد جزئیات دایره رسم شده شوید.

جزئیاتی نظیر مساحت و محیط دایره به ترتیب Area و Perimeter و نقاط تشکیل دهنده ی دایره نمایش داده شده اند در صورت اینکه قصد ذخیره شدن نقاط در database را دارید آن ها را با زدن  بر روی save ذخیره کنید که با رنگ قرمز نمایش داده شده است در صورتی قصد پیاده سازی نقاط را دارید بر روی stakeout بزنید که با رنگ سبز نمایش داده شده است.