پرش به محتوا

Import

برای وارد کردن فایل نقاط به نرم افزار از تب Project وارد بخش Import شوید.

توجه کنید در صورتی که می خواهید نقاط  Localوارد کنید، لازم است ابتدا از قسمت Site Localization مختصات نقاط کنترل را برای محاسبۀ پارامترهای تبدیل وارد کنید.

UTM یا Local بودن نقاط را از نوار بالای صفحه انتخاب کنید.
سپس در قسمت File Format، روی Select file format بزنید.

فرمت فایلتان را انتخاب کنید. فرمت های CSV و TXT قابل انتخاب اند.

سپس فرمت نوشتار داده های خود را انتخاب کنید. فرمت های قابل انتخاب PENZ، PEN یا PENZD می باشد.

فرمت انتخابی باید مطابق فرمت نوشتار فایل مورد نظر باشد. به طور مثال نمی توانید فرمت PENZ را انتخاب کنید، در صورتی که فایل excel به فرمت PENZD یا PEN باشد.

پس از انتخاب فرمت در صورت مشاهدۀ پیغام درخواست دسترسی نرم افزار به فایل های کنترلر، Allow را بزنید. 

سپس فایل نقاط را از حافظۀ کنترلر انتخاب کنید.
در صورت ورود موفق پیغامی مبنی بر موفقیت آمیز بودن ورود مشاهده می کنید.

اما در صورت مواجهه با پیغام Import format error

این خطا می تواند به علت یکی از موارد زیر باشد:

فایل (csv) excel باید header داشته باشد. به گونه ای که در سطر اول فایل، عنوان مربوط به هر ستون با استفاده از حروف P – E – N – Z – D، (بسته به فرمت نوشتار) وارد شود. در غیر این صورت پیغام error چاپ می شود.

مورد دیگر این است که در فایل نقاط، هیچ سلولی نباید خالی باشد. در واقع برای هر نقطه باید تمام اطلاعات مربوط به آن با توجه به فرمت نوشتار نقاط موجود باشد. بطور مثال اگر فرمت نقاط PENZD است نباید نقطه ای در Excel بدون توضیحات (Description) باشد.

دقت شود که نقاط وارد شده، در پروژۀ پیش فرض نرم افزار ذخیره می شود.
برای
 مشاهده و ویرایش نقاط وارده، از تب Project وارد بخش Project شوید.

روی پروژه پیش فرض (که دارای تیک آبی است) بزنید. با لمس Show Map (بر روی نقشه) یا Show Records (به صورت جدولی) می توان نقاط را مشاهده کرد.