پرش به محتوا

Two angle Two lines

محاسبه زاویه بین دو امتداد به این صورت است که از اختلاف آزیموت دو امتداد میتوان مقدار زاویه ی بین دو امتداد را بدست آورد و برای محاسبه  آزیموت همانطور که میدانید فقط به دو نقطه نیاز است.

از منوی cogo  وارد Two Lines Angle شوید.

ابتدا نقطه مرکزی را انتخاب کنید که نام آن با o نمایش داده شده است. سپس نقطه A را انتخاب کنید و در نهایت نقطه B  را انتخاب کنید در صورتی نقاط انتخاب شده یکی باشند باید با error please select different point رو به رو میشوید دقت شود که شما میتواند نقطه مورد نظر را از راه های مختلفی انتخاب کنید (مثلا از روی نقشه، point list یا خود دستگاه gps) با انتخاب هر کدام از این روش ها icon استفاده شده از هر کدام از روش ها به رنگ آبی در خواهد آمد.

در مرحله اخر نوع واحد زاویه محاسبه شده را انتخاب کنید و بر روی گزینه compute بزنید تا زاویه محاسبه شود.