پرش به محتوا

Polyline

از منوی Survey وارد بخش Cad Mapping شوید.

در بخش Cad Mapping وارد قسمت DRAW شوید.

از بخش DRAW وارد ابزار Polyline شوید.

برای رسم polyline حداقل به دو نقطه نیاز داریم پس ابتدا نقطه اول را با لمس کردن هر نقطه نقطه روی نقشه انتخاب کنید. ( تمامی نقاط میتوانند از نقاط pointlist شما انتخاب شوند).

بعد از ایجاد نقطه اول نقطه دوم را با لمس کردن هر مکان روی نقشه ایجاد کنید. در صورتی که نقطه انتخابی نقطه مناسبی نبود میتوانید با زدن بر روی گزینه بازگشت که با رنگ قرمز نمایش داده شده است به انتخاب دوباره نقطه اول بروید.

بعد از ایجاد نقطه دوم میتوانید در ادامه نقطه سوم و نقاط بعدی را نیز ایجاد کنید.

بعد از ایجاد polyline مطلوب میتوانید با گزینه تایید که با رنگ سبز نمایش داده شده polyline مورد نظر را  تایید ترسیم و با گزینه ضربدر که با رنگ قرمز نشان داده شده ترسیم polyline را لغو کنید.

برای اینکه جزئیات بیشتری از دایره خود ببینید از روی نقشه بر روی دایره خود بزنید. وبا زدن بر روی DETAILS وارد جزئیات دایره رسم شده شوید.

جزئیاتی نظیر طول خط و نقاط تشکیل دهنده ی دایره نمایش داده شده اند در صورت اینکه قصد ذخیره شدن نقاط در database را دارید آن ها را با زدن  بر روی save ذخیره کنید که با رنگ قرمز نمایش داده شده است در صورتی قصد پیاده سازی نقاط را دارید بر روی stakeout بزنید که با رنگ سبز نمایش داده شده است.