پرش به محتوا

Four points intersection

برای یافتن تقاطع دوخط از تب Cogo وارد بخش Four points intersection شوید.

P1 را select کنید و یک نقطه بر روی خط اول انتخاب کنید.
P2 را select کنید و نقطه ای دیگر بر روی خط اول انتخاب کنید.
P3 را select کنید و یک نقطه بر روی خط دوم انتخاب کنید.
P4 را select کنید و نقطه ای دیگر بر روی خط دوم انتخاب کنید.

Compute را بزنید تا تقاطع دو خط گذرنده از P1P2 و P3P4.

 مختصات محل تقاطع دو خط را مشاهده می کنید.
در صورت تمایل به اضافه شدن به نقاط پروژه ADD را بزنید.