پرش به محتوا

Auto Collect

در Auto Collect پس از شروع برداشت با فاصلۀ مکانی یا زمانی معین از هر برداشت یک نقطه برداشت میشود.

از تب Survey وارد Auto Collect شوید.

در بالای صفحه، مختصات موقعیت گیرنده و پروژۀ پیش فرض درج شده.
Distance، فاصله تا آخرین نقطۀ برداشت شده را نشان می دهد.

با لمس آیکون دیتابیس لیست نقاط موجود در پروژه نمایش داده می شود.
در صفحه باز شده با لمس آیکون به علاوه می توانید به صورت دستی نقطه را به لیست وارد کنید. 
فیلدهای لازم را پر کنید و با لمس Add نقطه را اضافه کنید.

در قسمت Point شمارۀ نقطه ای که قرار است برداشت شود درج شده. با لمس آن می توانید شمارۀ نقطه را تغییر دهید.
در قسمت code، کد مربوط به نقطه ای که قرار است برداشت شود درج شده. کد پیش فرض default است. در صورتی که template داشته باشید می توانید با لمس گزینۀ code، کد مورد نظر را انتخاب کنید. در صورتی که Template ندارید می توانید مراحل ساخت template یا افزودن template را طی کنید.
در قسمت Antenna Height ارتفاع ژالون را بر حسب متر وارد کنید.

برای برداشت فاصله محور Distance را انتخاب کنید و فاصلۀ برداشت را در قسمت زیر Distance بر حسب متر وارد کنید.

برای برداشت زمان محور Time را انتخاب کنید و فاصلۀ زمانی هر برداشت را در قسمت زیر Time بر حسب ثانیه وارد کنید.

hiro map

در صورت انتخاب گزینۀ just record FIX position ، اگر دستگاه در زمان یا فاصلۀ معین FIX نباشد برداشت انجام نمی شود.

همچنین با انتخاب گزینۀ Age limit check و تعیین Age بر حسب ثانیه، زمانی که Age (زمان دریافت آخرین تصحیحات) بیشتر از حد تعیین شده باشد نقطه برداشت نمی شود.

با لمس Record برداشت آغاز می شود.