پرش به محتوا

حذف پروژه

از تب Project وارد پروژه شوید. 

برای حذف یک یا چند پروژه روی یکی از آن ها نگه دارید، سپس سایر پروژه های مدنظر را لمس کنید.
و بر روی آیکون سطل زباله ضربه بزنید.
در صورت اطمینان 
YES را انتخاب کنید.

دقت شود که پروژه های پیش فرض (دارای تیک آبی) امکان حذف ندارند. برای حذف چنین پروژه ای ابتدا یک پروژه دیگر را به عنوان پیش فرض قرار دهید و سپس آن را حذف کنید.